Εκτυπώσεις εντύπων
Εκτυπωσεις εντυπων

Η εκτύπωση αποτελεί το κυριότερο δομικό στοιχείο στη διαδικασία της παραγωγής.
Ο εξοπλισμός της εταιρίας μας και το έμπειρο προσωπικό μας εξασφαλίζουν το σχεδιασμό και την εκτέλεση της ροής παραγωγής πάντα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και την ανταπόκριση στους χρόνους παράδοσης.
Στην παραγωγική διαδικασία των εντύπων η εταιρεία μας αξιοποιεί 2 τεχνολογίες. Την ψηφιακή εκτύπωση και την offset εκτύπωση. Η επιλογή της τεχνολογίας εκτύπωσης εξαρτάται από την φύση της εκτυπωτικής εργασίας με γνώμονα πάντα την βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας – κόστους παραγωγής.

xxx2.cdr
xxx2.cdr
xxx2.cdr
xxx2.cdr
xxx2.cdr